سرك
فهرست دوستان
      صفحه 1 از 30 ( 477 دوست)  < 1 2 3 4 5   >  
از نگاه ديگران
فرستنده : يگانه جون   يكشنبه 91/10/10
يگانه جون
تا ابرتير ه هست دلم وا نميشود
يعني مقيم خانه گلها نميشود
موجيست در دلم كه به سا حل نمير سد
شوريست در سرم كه شكيبا نميشود
اند يشه كويري چشمان تنگ من
افسوس محو وسعت دريا نميشود
درسا يه سار باغ سپيدارعشوه گر
درد آ شنا ي لا له صحرا نميشود
ازمن مپرس علت اين داغ بي شكيب
رازيست سر به مهر كه افشا نميشود
شهر از حضور دلهره بيمار گونه است
وقتيكه عشق و عا طفه معني نميشود .
فرستنده : محمد حسن اسايش   سه شنبه 90/6/8
محمد حسن اسايش
ازهردري
شدم زهر رخت بيقرار ، مهدي جان
دوشنبه 7 شهريور 90 , ساعت 1:49 صبح شدم زهجررخت بيقرار ، مهدي جان کشد مراغم اين انتظار، مهدي جاننه آنکه سوخت فراق تو ،جان من تنها بسوخت جان جهان زاين شرار، مهدي جانبهار بي گل روي تو بي صفاست ،يقين چرا که بي تو نباشد بهار ، مهدي جانزيمن بودنت بر پاست اين جهان ، ورنه نبودکون ومکان پايدار ، مهديجانتويي که مظهرعدلي ودادوصلح وصفا بقي وحجت پروردگار، مهدي جانشريعت نبوي را تو حامي اي ويقين که نيست جزتو شريعت مدار ، مهدي جانعدو کشد صف وقصد هدم دين دارد بيکه جز تو بدين نيست يار ، مهدي جانبر آستانه ي چشمم بيا قدم بگذار که جان به راه تو سازم نثار ، مهدي جانبياکه چشم جهاندرره تو منظر است رمدکشيده وهم اشکبار ، مهدي جانبيا زپرده ي غيبت برون که دشمن دين کند زصولت ماهت فرار مهدي جانبيا سرير عدالت تو نصب کن که تويي يگانه مرد عدالت شعار ، مهدي جانبيا که خصم زهر سو نموده حمله بدين بيا که شيعه ندارد قرار ، مهدي جانبيا ومرهم ودارو بدرد مادر نه که شد زضربت در، بي قرار ، مهدي جانبيا که(عابدي ) خسته دل زفرقت تو مدامش ، آه وفغان گشت کار ، مهدي جان**-صص60-61-کتاب سرودهاي مهدي -گرداورنده :حسنحقجو-قم-انتشارات قلم
    صفحه 1 از 1 ( 2 نظر)  < 1 >  
مشخصات
سرك
وبلاگ : همه چيز اينجاست
پارسي يار : -همه چيز اينجا
سرك

نام: سرك
آدرس: http://saraknama.parsiblog.com/
تاريخ عضويت: 90/4/11
سن وبلاگ : 9 سال و 2 ماه و 24 روز
شغل: ائاد
وزن: 71
قد: 177

درباره خودم: تنها ولي اجتماي تقرينبان شاد


آخرين يادداشت وبلاگ

ParsiBlog.com ® © 2010